Stortingskandidat-besøk på Burud

I anledning det forestående valget ble kandidater fra de ulike partiene invitert til Burud. Dette på initiativ fra Erik Dalheim. De som møtte var Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, Adrian W. Tollefsen fra Høyre og Kjell Erland Grønbeck fra Kristelig Folkeparti. Dessverre valgte Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne ikke å sende noen til å representere.


På agendaen sto først en fremvisning av anlegget og informasjon om hva som hittil er gjort og hvilke planer og ønsker vi har for fremtiden. Det er jo hyggelig at de besøkende ble så interesserte i ulike saker de fikk øye på at formannen hadde problemer med å holde dem samlet. De fikk se alle byggene med hva de inneholder, og de fikk ikke minst se det store antallet mennesker som var til stede. Det var overraskende og gjorde inntrykk sa de alle.


Etter omvisning og bespisning i kiosken ble det holdt en liten konferanse på møtesalen. Til stede der var de nevnte politikere. Lise Christoffersen (Ap), Morten Wold (Frp), Adrian W Tollefsen (H) og Kjell Erland Grønbeck (Krf). Videre var generalsekretær i LMK Stein Christian Husby og tidligere redaktør i Norsk Motor Veteran Tor Ivar Volla på plass. Fra klubben Erik Dalheim, Jan Roger Sand Olsen, Stian Olsen, Thorbjørn Formo, Arnt Ivar Lund, Terje Finnerud og Asle Wang.


Etter litt jovialt prat over en kaffekopp ble viktigere saker brakt på bane. Innledningen sto Erik Dalheim for. Først og fremst problemstillingen rundt drivstoff og etanoltilsetning. Stein Chr Husby redegjorde for dagens situasjon og hva LMK ønsker for framtiden. LMK’s syn sammenfaller selvfølgelig med vår klubbs syn. Problemene rundt etanolholdig drivstoff var ukjent for de fleste representantene, men det ble vist stor forståelse for vår bekymring. Bekymring for dagens forhold, og ikke minst bekymring for fremtiden. Det kom flere gode innspill fra begge sider av bordet, både fra politikerne, fra Husby og Volla, og fra klubbens representanter. På eget initiativ ble Morten Wold (Frp) og Lise Christoffersen (Ap) enige om at denne saken kan de samarbeide om å finne en løsning på. Det var imidlertid enighet om at det fra LMK og klubbene bør komme et forslag til hvordan saken kan løses, slik at det blir noe konkret å jobbe med.


Den andre saken omhandlet dispensasjon for motorhistoriske kjøretøyer i eventuelle fremtidige utslippsfrie soner i bykjerner. Der ble det konkludert med at dette – dersom det skulle bli et problem – ville være et kommunalt anliggende.


Vi fikk mye skryt, og det ble fra alle partier tydeliggjort at vi representerer en viktig del av norsk kultur. I etterkant kan vi konkludere med at dette møtet var særdeles vellykket og informativt for alle parter. Det er hyggelig å se løsningsorientert kommunikasjon mellom de forskjellige partiene – her var ingen antydning til den hakkingen vi er vant med fra en del debatter på tv. Alle de fire representerte partiene var skjønt enige om at drivstoffsaken må det finnes en løsning på. Antagelig har Senterpartiet også samme syn. Hva V og SV mener er usikkert, og hva MDG angår så har vi vel neppe noen forståelse der i gården.


Vi takker politikerne som avså tid til oss, og vi gleder oss til å følge denne saken videre til en forhåpentligvis god løsning. Men intet er gjort over natta…….