Årsmøtet utsatt

Vi ser oss desverre nødt til å utsette årsmøtet (foreløpig til 7. mars) på grunn av gjeldende smittevernsregler.

Vi håper det snart blir lettelse på restriksjonene, slik at vi kan få gjennomført et årsmøte uten antallsbegrensninger på deltakerantallet.