MHK Drammen Førkrigsgruppa inviterer

Søndag 13. juni

Førkrigsgruppa inviterer til sitt aller første arrangement. Som navnet forteller er dette et treff for biler og motorsykler produsert før andre verdenskrig.

Det avvikles som en piknik-tur til vakre Hernestangen i tidligere Røyken Kommune. Nå Asker.

  • Vi møtes på Lierkroa kl 11.00 med samkjøring via Hyggen frem til Hernestangen.    En strekning på ca 14 km .
  • Vi koser oss i det grønne .
  • Røyken Historielag holder alle husene åpne for innsyn og salg.   
  • Pakk kurven og bli med. Håper å se mange. Få fram de biler og motrosykler vi dessverre nesten aldri ser mer.
  • Evt spørsmål rettes til Frode Holm på tlf 92833995.

Også er det jo selvsagt slik at takhøyden i klubben er stor - så har du ikke førkrigs materiell og gjerne vil være med med et nyere kjøretøy så er du hjertelig velkommen til det.