Little Norway

Island Airport, Toronto Canada

Alle har vi hørt om treningsleiren Little Norway i Canada under krigen. Vi gjengir i sin helhet trykksaken Lille Norge fra desember 1945. Utgitt av Luftforsvaret og Norsk Aeroklubb.

Les alt under.