Førkrigsgruppa formaliseres

og det legges planer

De brave karer Bjørn Lund og Frode Holm med flere har som tidligere annonsert ei førkrigsgruppe i støpeskjeen. Et godt og viktig initiativ. De eldste kjøretøyene må fram i lyset igjen. 


På grunn av de usikre tider vi lever i vil første og etablerende møte avholdes i salen på Burud onsdag 15. september 2021. Det vil deretter - i vinterhalvåret - være faste møtedager kl. 18 hver 3. onsdag hver måned. Der ønskes alle interesserte hjertelig velkomne. Påminnelser vil komme både her på nettsiden og på Facebook.

 Men det skjer noe før det også. MHKD  Førkrigsveteraner  inviterer alle til trivelig picniktur til  Hernestangen. Søndag  13 Juni 2021. Vi møtes på Lierkroa kl 11.00 med samkjøring via Hyggen frem til Hernestangen .En strekning på ca 14km.

Vi koser oss i det grønne. Røyken Historielag holder alle husene åpne for innsyn og salg.   Pakk kurven og bli med.

Når høsten kommer blir det altså innemøter og programmet er klart for hele første året.

MC-gruppa i klubben har blitt en suksess, vi har tro på at førkrigsgruppa blir like vellykket.