Formann og redaktør ønsker velkommen til ny nettside

Gratulerer alle medlemmer.


En ny formidabel flott hjemmeside lanseres. Jeg har fulgt prosessen mot lanseringen og har vært dyktig imponert.
Vi har vært stolte av å ha kanskje den beste hjemmesiden for vår hobby gjennom mange år. Til slutt krevde det at vi måtte gjøre en endring. Siden ble på datavis utdatert og kunne ikke oppdateres lengre. Vi prøvde først det firmaet som opprinnelig hadde laget den første hjemmesiden vår, men denne gang slo det feil.
Hjelpen viste seg dog og ikke være langt unna. Medlem og veteranentusiast Jostein Spangen Hoset ble redningen. Ved å sette hele familien og seg selv i arbeid har han klart å få til dette på rekordtid.
Vi er evig takknemlige og gleder oss til fortsettelsen.

Når det er sagt så må vi ta med litt om Burud også. Vi har jo fått åpnet, selv om vi fortsatt har litt begrensning på antall besøkende inne på anlegget samtidig. Vi har hatt godt besøk og sist onsdag ville det blitt kaos på parkeringsplassen ute om ikke denne var blitt utvidet. Kiosken går også som ei kule og de ekstra personene som blir spurt om å hjelpe til grunnet koronaen svarer også villig ja. Slik skal det være. Må få benytte anledningen å takke alle som står på for at vi skal holde senteret oppe, de som stiller i kiosken, museet , Rolf som vasker toaletter hver onsdag, Thorbjørn og Erna som klipper gress for å nevne noen. 

Spiralløpet vil også gå som planlagt, så takk til de som forbereder dette også

Til slutt vil jeg ønske dere en flott sommer alle sammen.

Jan Roger


Velkommen til Motorhistorisk Klubb Drammens nye nettside.

I 2012 fant vi ut at tiden var moden for at klubben skulle få sin egen nettside. Siteman, en liten aktør i Mjøndalen skreddersydde en mal vi kunne jobbe i, en mal som etter den tids standard var det ypperste vi kunne få tak i. Over en periode på ni år har det hele fungert upåklagelig. Siteman har blitt kjøpt opp noen ganger og heter nå GodtSagt, men klubben er den samme. Eller er den egentlig det? Den er neppe det. Vi har gått fra å være en liten forening med begrenset aktivitet, til gjennom Norsk Motorhistorisk Senter å ha blitt en liten bedrift med stor aktivitet året rundt. Utviklingen går sin gang og nettsiden som dere har kjent fram til i dag har blitt utdatert, usikker og komplisert å jobbe med. Derfor var det helt nødvendig å grave dypt i lomma for å lage en oppdatert versjon. Valget av samarbeidspartner falt denne gang på InfoRegi AS, en bitteliten Lier-bedrift (med solid partnerskap) der sjefen er medlem i klubben.

Nettsiden vår har betydd mye for å markedsføre Burud og for å informere medlemsmasse og andre interesserte. Vi kan nok skryte på oss at vi har hatt den beste motorhistoriske siden i landet. Og den mest omfattende. Slik skal det fortsatt være. Alle gamle artikler og alle bilder er flyttet fra gammel til ny versjon. Selv om mye er annerledes, er også mye gjenkjennbart. Bruk litt tid på siden og oppdag selv at dette har blitt enormt bra.

Som selverklært redaktør har arbeidet med siden gjennom disse ni år gitt mye glede, litt irritasjon og utallige timers grubling og jobbing. Selv om jeg nå får bistand fra styret v/Truls og mc-gruppa v/Thorbjørn vil jeg fortsatt holde handa på rattet. Inntil jeg ikke gidder mer eller blir kasta ut. Jeg skal fortsatt informere etter beste evne, fortsatt være et bindeledd mellom medlemsmasse og styre, og jeg skal fortsatt forsøke å lage interessante artikler. Artiklene vil også framover av og til være kontroversielle, engasjerende og til tider langt utpå kanten. Over kanten vil noen mene, men sånn har det vært og sånn vil det bli.

Det er ikke alltid lett å holde produksjonen oppe. Ikke all verden av innsendt stoff som har seilet ned på redaktørens bord. Egentlig veldig lite. Det kan i den sammenheng veldig raskt nevnes de som har bidratt litt mer enn andre. Uvurderlig har stoffet og bildene Øivind Langeland har bidratt med vært. Øivind var klubbens aller første redaktør – for snart et halvt århundre siden. Den andre som har vært uvurderlig er avdøde Kjell Thon. Savner de ukentlige telefonsamtalene der jeg fikk kjeft og ros. Ikke minst kunne Kjell som regel svare på spørsmål som Google ikke kunne løse. Disse to karene skal ha litt ekstra ære, men jeg glemmer heller ikke alle dere andre som har bidratt med noe. Fortsett med det.

Så velkommen til vår nye nettside. Det er en liten historisk gullgruve som skjuler seg innover bak forsiden. Bruk den, kos deg med den og kom gjerne med ris og ros. God sommer alle sammen.

Forresten; synes du det er vanskelig å huske mhkd.no så er det kanskje lettere å huske burud.fun  Bruker du den adressen så kommer du også inn.


Asle