Vår webredaktør har dessverre valgt å trekke seg

Styret har fått beskjed av Asle Wang at han trekker seg som webredaktør og administrator av klubbens Facebook-side. Styret og Asle har hatt en diskusjon om ansvars- og rollefordeling mellom webredaktøren og klubbens styre. Uenighet her førte dessverre til at Asle trakk seg, noe styret beklager. Asle har gjort en formidabel innsats for klubben i mange år, noe vi er veldig takknemlige for.