MHK's Førkrigsgruppe inviterer til Picniktreff

MHK s  Førkrigsgruppe inviterer til Picniktreff til Hernestangen på Gjerdal   Søndag  14 August .

Vi er fårespurt av  Røyken Historielag .  Alle Historiske hus , samt kjosken vil være åpne .

 

Vi samles på Lierkroa  å rusler rolig utover fra  10,30 .  Ta med Kurven å bli med . Alle er velkomne til å henge med .

 

Henv  ,   Frode 928 33 995 eller Bjørn  905 37 629 .