LMK Regionmøte

7. november

Her følger et lite resymè fra det som ble tatt opp på det regionale LMK-møtet på Flykafèen i Barkåker lørdag 7/11:


Møtet ble ledet av den nye generalsekretæren i LMK, Stein Christian Husby, som ga et svært godt førsteinntrykk. Han har sin yrkesmessige bakgrunn fra matvarebransjen, der han har vært leder for flere butikker.


I alt skal det arrangeres 4 regionale møter i LMK. Dette blir gjort fordi forbundet ønsker å komme i en tettere dialog med klubbene, der antallet nå nærmer seg 150. Intensjonen med LMK er at de skal være en kanal og en høringsinstans imellom myndighetene og de som steller med veterankjøretøy. Samtidig skal de tjene som en slags «vaktbikkje» dersom nye bestemmelser som rammer hobbyen vår, kommer opp.


Èn av de aktuelle sakene som det blir arbeidet med for tiden, er gjenbruk av tidligere skilt med to bokstaver (etter 1971). Myndighetene har  helt siden denne skiltordningen trådte i kraft, sagt at disse numrene skal benyttes kun èn gang, og aldri bli satt på et annet kjøretøy. Det er Skiltutvalget, med Sven Erik Bjørnrud i spissen, som arbeider med dette.


Et høringsutkast om nye regler for PKK er på trappene. Det kan bli 5 års intervaller for kjøretøy 30-50 år og fritak for de eldre enn 50 år. LMK  er foreløpig litt skeptiske forslaget som foreligger, da man er redd for at de nye reglene også kan medføre bruksbegrensninger gjennom   at det vil komme tilføyelser i vognkortet.Det er pr. dato ikke realistisk at det vil skje noe med årsavgiften i nærmeste fremtid, verken for visse typer kjøretøy (som traktorer eller mopeder) eller visse aldersgrupper, f.eks.  kjøretøy før 1940. Vi får håpe lobbyvirksomhet etter hvert kan gjøre noe med dette.


Teknisk utvalg arbeider blant annet med saker som fritak fra tekniske krav som gjelder spesielle og sjeldne kjøretøy. For øvrig ser det ut til at det nå blir mulig å bruke bilers lysanlegg eksakt slik fabrikken laget det, noe som først og fremst er en stor fordel når det gjelder amerikanske biler.Det ble drøftet rundt LMKs rolle i det å være en pådriver/konsulent når det gjelder opprettelse av en nasjonalt motormuseum, noe som er spesielt aktuelt i disse dager etter at musèet på Lillehammer er blitt avviklet. Hunderfossen vil etter de flestes mening være den naturlige lokaliseringen.


Klubbene bør være påpasselige med å søke momsrefusjon som kan utgjøre et godt grunnlag i klubbkassa.


Når det gjelder støtteordninger, oppfordres alle til å søke støtte gjennom LMK Aktiv. Her har det så langt vært relativt få søkere.


LMK vil gjeninnføre de tidligere nyhetsbrevene, som skal tjene som en effektiv nyhetskanal mellom forbundet og de respektive klubbene.I overskuelig fremtid vil det bli avholdt kurs for medlemmer av forsikringskomitèene over hele landet. En oppdatert manual er utarbeidet. Det ble diskutert litt om hvordan forsikringsutvalget fungerer i dag. Det var en del misnøye på grunner til reelle avslag , med noen uheldige eksempler på slike. Generalsekretæren lovet å se på noe av dette på nytt.


Orgsys blir avviklet. LMK har brukt store summer på dette omfattende programmet som blant skulle brukes til føring av medlemsregistre, utsendelse av innbetalingsgiroer mm. Kun 8 klubber (av totalt ca 150) har tatt i bruk dette som pilotklubber. Erfaringene er ikke gode, sett fra både forbundets og brukernes side. Man har derfor besluttet å avvikle dette kompliserte og lite brukervennlige systemet, som krever stor fagkompetanse og som har kostet store summer så langt (regner med at vi vil få høre totalsummen etter hvert. Men, disse pengene er altså tapt).Formannen i Grimstad Motorveteraner presenterte Norgesløpet 2016, som vil foregå i helgen 10-12 juni, og som later til å være et meget bra og gjennomtenkt opplegg.


Det var ca. 30 delegater til stede.


Kjell Thon, 7.11.15