Innkalling Årsmøte

Motorhistorisk Klubb – Drammen

INNKALLER HERVED TIL ÅRSMØTE

 

MANDAG 7. FEBRUAR 2022 KL 19.00

I MØTELOKALET I ÅSSIDEN KIRKE PÅ ÅSSIDEN I DRAMMEN

 

 

Dersom retningslinjer i forbindelse med covid 19 pandemien har begrensninger på hvor mange som kan samles, vil årsmøte bli utsatt til disse begrensningene er opphevet. Styret gir beskjed senest 31. JANUAR 2022 om slik utsettelse blir nødvendig.

 

I henhold til vedtektene § 5 behandles følgende saker:

 

1. Valg av dirigent

2. Valg av referent

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

4. Valg av min. 2 medlemmer til tellekorps

5. Godkjenning av innkalling

6. Godkjenning av dagsorden

7. Godkjenning av styrets årsberetning

8. Godkjenning av regnskap for siste regnskapsår i revidert stand, og budsjett for kommende regnskapsår

9. Innkomne forslag

10. Fastsettelse av kontingent for påfølgende år

11. Valg

 

Ad. Pkt 9: Saker medlemmene ønsker å bringe inn for Årsmøte, må fremmes SKRIFTLIG gjennom klubbens postadresse eller på mail til post@mhkd.no. Dersom saker skal bli tatt opp av Årsmøte, må de være styret ihende innen

MANDAG 10. JANUAR 2022

Årsmøte gir kun adgang for klubbens medlemmer (personer som har betalt medlemskontingent). Dette vil bli kontrollert ved inngangen. De som står til rest med kontingent kan ordne dette ved fremmøte. Kontrolløren kan vise bort personer som ikke kan dokumentere medlemskap.

 

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer og valgkomiteens innstilling vil bli gjort yilgjengelig for medlemmene minst 1 uker før årsmøtet.

 

Drammen 14. desember 2021

MOTORHISTORISK KLUBB – DRAMMEN

Styret