Buss-mysterium

Hvem løser dette først?

Bilder funnet i gammelt fotoalbum. Men hvor hørte disse bussene hjemme? Reiseselskapene var fra Drammen, så vi må vel anta at bussene har lokal tilknytning.