Burudonsdag 25. september 2013

Biler, folk og fugler.........