Ungdomsgruppa får ny pedagog

Lars Petter gir seg etter fem år

 

I fem år har MHK's Ungdomsgruppe vært i arbeid. Under solid ledelse av Lars Petter Skau. Han har vært krumtappen i en prosjekt som har blii omtalt og anerkjent over hele landet. Etter fem års innsats er det forståelig at Lars Petter ønsker en pause. En Opel drosje og en Transit politibil har blant annet blitt restaurert i denne perioden. Stor takk til Lars Petter.

 

Ingen dårlig erstatter vi har fått heller. Morten Syvertsen leder gruppa det neste året. Morten er finsnekker, sveiser, lakkerer, ådringsmaler, smed og litt av en trollmann. Så dette bli helt sikkert veldig bra. Vælkømin te han. Fedrene Morten og Eivin regner vi med at fortsetter som assistenter. 

 

Når det gjelder fremtidige prosjekter så må de ha en litt annen karakter enn fram til nå. Klubben kan ikke 'produsere' flere biler til eget eierskap. Det har blitt foreslått at Ungdomsgruppa påtar seg jobber som medlemmer i klubben gjerne skulle hatt utført, men som de selv sliter med av ulike årsaker. Det er også foreslått at det kjøpes inn et objekt som etter ferdigstillelse selges og på den måten gjør gruppa selvfinansierende. Dette tar styret stilling til i løpet av den nærmeste tiden.