Årsmøtet - Erik Dalheim nytt æresmedlem

Før årsmøtet startet ble Erik Dalheim utnevnt til æresmedlem i klubben vår. Erik har vært en uvurderlig støttespiller både for klubben og stiftelsen hele veien. Han har bidratt med sin store kunnskap og erfaring om organisasjonsarbeid og sin joviale og trivelige framferd. Han nyter stor respekt i alle leire.

Det var tydelig at Erik satte stor pris på gesten. Som en kuriositet kan det nevnes at Erik har ett æresmedlemskap til, nemlig i Det Norske Arbeiderparti.

Vi gratulerer Erik og er stolte av å ha med oss en slik hedersmann i våre rekker, forhåpentligvis i mange år framover.

Etter denne trivelige seansen ble årsmøtet startet, under nettopp Erik Dalheims trygge ledelse. Hele 61 medlemmer stillte på årsmøtet. Det ble et rolig årsmøte, uten store endringer av styrets innstillinger.

Terje Finnerud gikk ut av styret, mens noen andre styremedlemmer «rykket en plass opp på lista». Torleif Overlund ble nytt varamedlem.

Dag Syvertsen ble valgt som ny informasjonsansvarlig i klubben – han kommer vi alle til å bli bedre kjent med etter hvert!

Klubben har vært veldig forsiktige med investeringer i år og årsresultatet ble veldig bra, nemlig kr 27 589,-.

Stiftelsen, derimot, har investert i ny port og den nye parkeringsplassen, men også der er økonomien solid.