Postmannskap til Spiralløpet 16. juni søkes!

Årets Spiralløp arrangeres fra Bragernes Torg søndag 16. juni.

 

Løpet er en god tradisjon i klubben og har vært arrangert i en årrekke. For å gjennomføre arrangementet er vi helt avhengige av at klubbens medlemmer stiller opp  og kan hjelpe til med å løse de oppgaver som er nødvendig for at det skal bli en hyggelig opplevelse for alle deltagere.

(Vi er nær innpå 500 medlemmer i klubben, men ikke tenk "at det er sikkert noen andre som kan gjøre det....". Det er DEG som kan gjøre en forskjell her.)

Planleggingen er under kontroll for årets løp, som skal kjøres oppover i Eikerbygdene.

 

Men vi ønsker oss som sagt noen personer som kunne tenke seg å stå på post. Det gir en glimrende anledning til å komme nært innpå alle kjøretøyene, og vi kan garantere at man vil oppleve mange hyggelige samtaler med blide og hyggelige mennesker som er på tur. 

Vi håper at dette kan være av interesse og at du tar kontakt med Per Eigil Hansen i MHKD som er ansvarlig for postmannskapene.

Per Eigil treffer du på mobil 971 94 123, eller på e-post: peigil51@gmail.com

Sett av noen timer til å hjelpe klubben den 16. juni, jeg er sikker på at du vi se tilbake på opplevelsen som positiv, samtidig som du hjelper klubben.

 

TRBj/