Nydelig håndverk på seks hjul

I Gausdal. Se linker og støtt opp.

Siste: Det ser ut til at denne bilen nå er blant de som er "fredet".

Og kjøretøyet er kjørt bort fra Engeland gård.

 

Kanskje har redaktørens innblanding i saken hatt litt å si? Hvem vet. Det som er sikkert er at man aldri må slutte å bry seg når man oppfatter noe som galt og urettferdig. All ære til støttegruppa på Facebook og folket som har har brukt sin tid, sin energi og sine biler og maskiner på Engeland gård. Voldsom oppmerksomhet har saken fått, ikke bare i lokalsamfunnet, men i hele Norge og langt utover landets grenser. Vår hjemmeside har hatt formidable 850 besøk på et døgn pga dette.

 

Her er saken:

Alle har vel fått med seg oppstyret rundt bonden Ole Jon Engeland i Gausdal. Her har det blitt kjørt unna materiell og sperret veier for at ikke myndighetene skal få tvangsryddet. Uten å ta stilling til vedtaket om tvangsrydding mener red. at det er uhørt å kjøre hele samlingen i kverna. Her er det masse historisk viktige maskiner og kjøretøyer som det er katastrofe om forsvinner. Man bør uansett utfall av ryddesaken sørge for at uerstattelige enheter blir bevart. For oss her i distriktet er det interessant at det i Gausdal står ei gammal godsrute som er bygget av A.W. Iversens Karosserifabrikk i Lier. I sin tid antagelig tilhørt Filmavisen, etterkrigstidens viktige nyhetsformidler. For alt som vites kan dette være den eneste av denne typen transportmidler fra Lier som er igjen i landet. Det er slett ingen god oppbevaring bilen har idag - den burde få en helt annen skjebne enn kverna eller parkering på et jorde. Når så man et slikt kjøretøy sist? Uhyre sjelden, og et viktig minne om en stor norsk industri som ikke lenger eksisterer. Krysser fingrene, og undres over at det tilsynelatende ikke brukes fagfolk for å bedømme hva som er bevaringsverdige kulturminner. De fleste av oss synes nok en gammel bil er penere enn et maleri av Munch, men som kulturretning er motorhistorie sterkt diskriminert i forhold til bygningsvern, malerkunst, poesi, dans og teater for å nevne noe. Her har vi en jobb å gjøre! Vi kan ikke tillate at kommunale myndigheter tilraner seg private verdier på denne måten. Her må vi alle stille opp - vår hobby og kulturbevarende virksomhet er truet - likeledes det enkelte individs frihet. Og uerstattelige gjenstander kan bli destruert pga uopplyste offentlige "tjeneste"-menn. 

 

Sendte fra MHK's store fotoarkiv bilde fra A.W. Iversen Karosserifabrikk til avisa GD (Gudbrandsdølen Dagningen tror jeg den heter) med håp om at de ville bruke bildet. Og det gjorde de - sammen med opplysninger fra andre kanter: http://www.gd.no/nyheter/article6982780.ece  

Ting kan tyde på at bussen ikke har tilhørt Filmavisen som en artikkel i GD forteller. Etter opplysninger fra et medlem i Iversen-familien er det trolig at den ble bygd til Frogner Transportbyrå i 1956.

 

Les om Facebook-gruppen og se bilder: http://www.gd.no/nyheter/article6980402.ece

Du som er på Facebook kan søke opp denne gruppen: Vi som støtt'n Ole-Jon Engeland

 

 

Se støtten fra Norsk Vegmuseum. Dette er viktig lesning for noen hver av oss. : http://www.gd.no/nyheter/article6980065.ece

 

Saken engasjerer også i Sverige. Les denne bloggen: http://fredagsbilen.blogspot.se/2013/11/skrotets-estetik.html

 

1956 Scania Vabis med Iversen-karosseri

Se leveransefoto av bilen nederst. + tekniske data fra reg-kort.