Møte i Førkrigsgruppa

 

Onsdag 17. november klokka 18:00 er det igjen duket for møte i Førkrigsgruppa.

Møtet holdes på Motorhistorisk Senter, Burud i møtelokalet i "treærn".

Vi får besøk av Bjørn Sand fra Kongsberg, som viser film og bilder fra familiens liv med gammelbil opp gjennom tidende.

Husk penger til kaffespleis og lodder.

Vel møtt!