Hilsen fra nyvalgt informasjonsansvarlig

Som nyvalgt ansvarlig for nettside og FB siden til MHKD vil jeg benytte anledningen til å takke for den tillit som ble vist meg ved at jeg på årsmøtet ble valgt til å løse denne oppgaven.


For de aller fleste av dere er jeg sikkert en ukjent person. På årsmøtet fikk jeg møte drøyt 60 medlemmer som var til stede. Det betyr at jeg fortsatt har rund 400 personer igjen å møte. Men kanskje vi har møttes på Burud ?
I sommerhalvåret har jeg vært en ivrig besøkende på onsdager. Mitt mål er å være tilstede på Burud så mye som mulig både på onsdager og ellers om det er andre arrangementer.


Der håper jeg å bli bedre kjent med så mage som mulig. Det er en klar forutsetning for å kunne gjøre den jobben jeg har blitt valgt til. Jeg ønsker at dere tar kontakt.


Hva tenker jeg så i forhold til informasjon og annet som kan legges ut på nettside og FB ?
Selvfølgelig vil jeg så langt det er mulig dekke onsdagstreffene og andre treff på Burud.
Jeg vil gjerne lage noen reportasjer om interresante mennesker (og de er det mange av i klubben) som har noe interessant å fortelle om eller vise frem fra garasjen.


Om jeg kommer over interessante ting i blader, bøker eller i andre kanaler kan det hende at jeg skriver om det. For de av dere som følger med på FB husker dere kanskje 3 - 4 artikler jeg har skrevet de siste ukene.
I slutten av mars, 24.-27. for å være nøyaktig arrangeres Techno Classica i Essen. Jeg skal dit, og lover dere bilder osv… derfra.

Dette er mine første tanker om oppgaven. Men det er ikke sikkert dere alle ønsker det slik. Jeg inviterer herved til en meningsutveksling her på FB om hva dere ønsker å lese om på nettside og på FB.
Jeg ser frem til å lese så mange forslag og kommentarer som mulig. På den måten kan vi sammen få til noe som er interessant for medlemmene.

Bildet som avslører at jeg ikke kjører veteranbil er tatt i Dammen 17. mai da jeg deltok på klubbens kjøretur. Men entusiastbil, det har jeg. 

Gi innspill til Dag

Field is required
Field is required Incorrect email
Field is required
Field is required
Your message was sent successfully
Sorry, your message was not sent