Graham Enerhøida

en bil - flere familier

Historien har red. skrevet for Skoger og Konnerud Historielag. Akkurat like interessant i vår klubb. Skannet fra blad, derav litt dårlig kvalitet.