Firma Peder Danielsen

En liten presentasjon i tekst og bilder

Bilder og tekst av Peder Danielsen III

Fra "Det norske næringsliv" 1951.

Buskeruds Fylkesleksikon

Se historien til alle Peders Danielsens agenturer nederst i artikkelen.

 

Farfar kom fra stilling hos Østlandske Petroleumskompagni i Kristiania (nå Norske Esso) som 22 åring til Drammen i 1914, og fikk ansvaret for opprettelsen av avdeling Drammen. Fikk  ansvaret for tankanlegget på Solumstrand (Svelvikveien).

 

Derfra ble det kjørt ut parafin og bensin.  Han hadde stillingen helt frem til 1958.  Fortsatte med agenturet sitt frem til hans død i 1963.  Min far (Peder Danielsen jr, mange husker  ham som mangeårig medlem i MHK, reds anm. - se bilde) overtok driften, men etterhvert ble det etablert dagens store kjente grossister, og i 1967 var det ikke lenger lønnsomt som grossist på egen hånd.

Vi tar vel ikke mye feil om vi påstår at denne bilen er en Ford TT. Damene på planet er antagelig en blanding av kontorpersonal og familie

 

Bilder av Treschowsgt. 3, tatt like før 2. verdenskrig. Forøvrig samme bygningsmasse der Drosjetanken holdt til. Senere ble den største bygningen inntatt av Drosjesentralen. Nå er alt borte og det er nå bruktbil salg på tomta.  Metodistkirken i Tordenskioldsgt. ses i bakgrunnen.

Dessverre gikk skiltene tapt en gang i tiden.  Peder Danielsen-skiltene, både nede ved inngangen og over vinduet vendt mot Metodistkirken er borte. Likeledes Elefant Tobak skiltet.  De hadde vært morsomme å ha i dag. Navn skiltene var lagd av glass.  Jeg husker Elefant Tobak skiltet. Det ble senere hengt opp på innsiden av garasjedøra hjemme hos farfar i Cappelensgate.

 

Det eneste jeg har av slike gjenstander er et lite navnskilt han fikk lagd ifm hans oppstart i Drammen i 1914, sikkert beregnet på innerdør, med hans navn på, som jeg i dag har skrudd fast over sidedøra til garasjen min. Virker som om det kanskje er lagd av keramikk? og "glasert" på forsiden.

 

Bilen til høyre er en Ford Prefect, jeg antar at det er en '38 modell, brukt som firmabil....den andre er en 1938 Dodge, som farfar kjøpte ny det året...den ble konfiskert av tyskerne ved krigsutbruddet i 1940.  De fikk ikke startet bilen i Cappelensgate, og grunnen var at min far hadde tatt ut rotoren i fordeleren...hadde de oppdaget det, ville nok han og foreldrene hans blitt skutt....funnet igjen i Bergen etter krigen, men ombygd til lastebil....farfar ville ikke ha den tilbake....

Legger også ved noen gamle bensinkvitteringer som gjelder min farfars Mercury og en Morris varebil som også ble brukt som firmabil....

Legg merke til at det på kvitteringene reklameres for Drammens Turistbil AS. Det var dette selskapet som eide den bussen klubben eier idag. Nednfor ser vi Peders 1946 Mercury. Maken til hans farfars bil og med samme registreringsnummer. (Reds anm.)

Karene på bildet ved siden av Chevrolet'en er ukjente, men han som er avbildet til venstre ser mistenkelig ut som han som kjører hest og vogn?

I den spede begynnelsen, fraktet man diverse fyringsoljer ut til kunder med hest og vogn.....

Kontoret  (bygningen i midten) til tankanlegget på Svelvikveien eksisterer fremdeles...nå er det i bruk som bolig, såvidt jeg vet.

Fra den tiden man også kjørte ut parafin og bensin med hest og vogn. Man ville prøve å unngå hestemøkk på gårdsplassen! Alle bilene er GMC fra midten av 20-årene. Bilen til venstre var registrert på Østlandske Petroleumscompagni avd Drammen v/Peder Danielsen. Bilen i midten var regsitrert på hovedkontoret i Oslo. Bak lastebilen til venstre, kan man se et skilt på bygningen der står...."FORING AV HESTE I GAARDSRUMMET FORBYDES".  Det hang også på garasjedøra hos farfar i Cappelensgt.  Dessverre er også det borte!

Hovedkontoret til Østlandske Petroleumscompagni lå på hjørnet av Prinsensgt. og Dronningsgt. i Oslo.

Bygningen eksisterer i dag, men med helt andre leietakere.

Avbildet er min farfars siste nålevende ansatt, Arvid Stubberud, Konnerud, 85 år!


Han har vært med på tur i min bil sommeren 2015 til gamle kjente steder i Drammen og satte tydelig stor pris på det og gjensynet med maken til bil han så daglig i nesten 20 år!


Han er en særdeles hyggelig kar, lett å prate med, og samtalene om gamle dager og annet har vært svært morsomme og interessante.


Han begynte i firmaet i 1947 som 17 åring, samme året som farfar fikk sin Mercury.


Ved festlige anledninger eller møter, ble Arvid ofte spurt om å være sjåfør, noe han ikke hadde noe i mot!


Etter at farfar døde i 1963, fortsatte han en stund i firmaet, men etter at firmaet ble nedlagt, overtok han agenturet for PALS, noe han holdt på med i mange år.


Følg linkene og les om alle agenturenes historier

http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Om-kjeldene/Petroleumsarkiver/OEstlandske-Petroleumscompagni-A-S

http://www.petersonpackaging.no/om-oss/var-historie/

http://pals.no/no/om_oss/historikk/

http://www.tine.no/om-tine/organisasjonen/tines-historikk

https://snl.no/Tine_BA

https://snl.no/Skiens_Aktiem%C3%B8lle

http://www.mindesjokolade.no/historikk

http://erlingjensen.net/Historie/mauritzen.htm