En avtroppende redaktørs betraktninger

Det er en tid for alt..................

 

Som mange har oppfattet valgte jeg – 26. oktober 2021 - under et møte med deler av styret å trekke meg både som redaktør for nettsiden og som administrator for klubb og senters facebook-gruppe.

 

Jeg var første gang redaktør for Motorhistorikeren tidlig på 1980-tallet og har fra 2011 bygd opp mhkd.no fra ingenting til en av landets mest innholdsrike nettsider innenfor vår hobby. Jeg er stolt av utført arbeid, og vil se tilbake på jobben med flere tusen artikler og bilder med stor glede. 

 

Styret ønsker nå mindre åpenhet, mindre redaksjonell frihet og mer politisk korrekthet. Dette bryter fundamentalt med mine prinsipper og jeg valgte derfor å trekke meg. Ytringsfriheten er under press også i vår lille klubb. Vi lever i 2021, i en digital verden, og jeg vil ikke være med på å gå baklengs inn i fremtiden. 

 

Jeg liker å skrive, og skal fortsette med det, men det vil ikke bli å lese i noen MHKD-sammenheng. Som en følge av min beslutning vil jeg framover heller ikke arrangere flere turer eller andre aktiviteter. Jeg kommer ikke til å delta i noe annet enn dugnadsgruppa, men jeg vil selvsagt bli å se på Burud også i framtiden. Uten kamera og uten at hjernen konsentrerer seg om sene kvelders produksjon av referater og gallerier. Dog skal det sies at jeg fortsatt kommer til å heve min røst når jeg synes det er nødvendig.

 

Nå får jeg mange timer ledig kveldstid, den tiden skal jeg bruke til fysisk fostring. Litt mindre bil og litt mindre maga hadde ikke vært å forakte.

 

Jeg takker for et langt og artig samarbeide, takker for massevis av ros og litt ris, og ønsker klubben lykke til videre.

Kanskje jeg en gang i framtiden engasjerer meg igjen – under et nytt styre. Det er ikke det minste tvil om at dagens styre trenger avlastning av yngre krefter.

 

Takk for meg

Asle