BOMSTASJONEN PÅ E18 KJELLLSTAD I LIER VAR NORGES FØRSTE VEIBOM.

Av Øivind Langeland

Mange bilister som kjører E18 fra Drammen i retning mot Oslo tenker neppe på at de ved Kjellstad i bunn av Lierbakkene  passerer stedet hvor Norges første veibom lå for en god del år siden. De som var født etter denne tiden vil også ha vanskelig for å forestille seg hvordan det så ut på stedet, og hvordan det fungerte for bilistene.

Så la oss mimre litt ved dette lite populære anlegget, som jo også er en del av vår motorhistorie.

 

Det var Kjellstadbommens far, ingeniør Hans Jacob Gisholt i Drammen kommune som fikk oppgaven med å planlegge denne bomstasjonen i 1972, som var et prosjekt med en prislapp på seks millioner kroner. Og tre år senere, den 15. oktober 1975, ble stasjonen åpnet.

 

 

Til å begynne med var bomstasjonen manuelt betjent 24 timer i døgnet av bomvakter som tok imot pengene for passeringen som da kostet 3 kroner. Senere ble betalingen automatisert, først ved en automat hvor man måtte gå ut av bilen og betale, men senere ved at man kunne sitte ved rattet og kaste pengene i en kurv og så fikk en kvitteringsbilett i retur.Mange som pendlet denne strekningen til og fra jobb i Asker eller Oslo så ikke med blide øyne på at de skulle betale ekstra for å bruke veien. Derfor valgte mange å kjøre om Lierkroa og de gamle Lierbakkene, eller å kjøre via Tranby,  og så kjøre inn på motorveien oppe ved Liertoppen, slik at man dermed unngikk å måtte kjøre gjennom bomstasjonen. Problemet var jo da at man fikk en vesentlig øket trafikk på disse veiene, som ikke var dimensjonert for det.

Som en ytterligere betalingsløsning gikk man over til egne poletter som man kunne kjøpe bl.a. i Lier Sparebank og på bomselskapets kontor. Prisen for  en slik bompassering  økte suksessivt slik det bruker å være med avgifter i Norge, først fra 3 til 5 og så til 10 kroner, og da bomstasjonen ble nedlagt nyttårsaften i 2001 var en bompassering kommet opp i 15 kroner.

Da hadde totalt 202.659.712 millioner biler passert veibommen og betalt tilsammen 1,8 milliarder kroner i de 26 årene den var i drift.  Pengene var bestemt til veiutbygging i Drammen. Nedre Eiker og Lier, men i 2013 sto midlene fremdeles ubenyttet i banken........

 

Det var Gunn Berit Andersen og hennes arbeidskollega Annelise Hansen som var de aller siste betalende bilister som kjørte gjennom bommen denne mandagen litt over klokken 11, og de ble behørig intervjuet av både fjernsyn og  aviser, før den gledelige og historiske avviklingen ble feiret med fyrverkeri av Statens Vegvesen. Dermed kunne nå den lange rekken av ventende biler endelig kjøre gratis gjennom bommen.  

 

At det siden kostet 20 millioner kroner å rive og rydde bomanlegget, er en annen historie.

 

                                        Øivind Langeland.

Red. kan ikke la være å nevne en både artig og skummel episode i Lierbommen. Jobbet på den tiden i Postverket og i transportavdelingen på Drammen Postkontor var det tilsatt en del rallykjørere. Det foregikk daglige råkjøringer med fartsetapper både i sentrum og litt utenfor byen. Kan ikke huske at noen fikk kjeft for det. Lierbommen var laget slik at det skulle være tilnærmet ufarlig å sitte i buene og ta i mot penger. De godt eksosfylte små buene var satt opp bak digre betongklosser. Dette ses tydelig på bildet øverst. En av de nevnte offentlig ansatte rallykjørerne prøvde seg på en slik. Det hadde seg sånn  at en velfylt Ford D-Serie med ganske høyt skap på vei fra Postterminalen i Oslo ikke oppnådde tilfredsstillende fart ned Lierbakkene. Løsningen var å sette bilen i fri og la fysiske lover ordne det som motor og gear ikke ville være med på. Det gikk så det plystra nedover, med ekstrem hastighet inn mot bommene og rett i betongklossen!!! Det gikk bra med min kollega sjåføren, men Forden ble førtidspensjonert. Postverket var på den tid selvassurandør - dvs de hadde ikke forsikring - så det ble en kostbar affære for etaten.  Men råkjøringa fortsatte........