23. august med fokus på førkrigsbiler

Denne onsdagen den 23. august hadde MHKD sendt ut en spesiell invitasjon til førkrigsbiler med tilbud om reservert plass. Den lille diskusjonen i forkant på vår FB side så ikke ut til å legge noe demper på kvelden. Det var tydelig at eierne av de aktuelle bilene hadde oppfattet budskalpet og stilte opp med mange veldig fine biler.

Også mange andre interessante kjøretøy var å se på senteret i kveld. Hyggelig også å se at Drammensbilen var ute på en liten luftetur. Eller kanskje vi kan kalle det en liten forberedelsestur. Drammensbilen skal nemlig vises i Vikersundbakken i helgen.

Ellers en kveld på det vi kan kalle det gjevne med middels antall besøkende. Litt truende skyer som også ga fra seg noen drypp må vel ta skyden for det. Men det var ikke så mye at det var noe problem. Vi så noen kreative løsninger blant cab kjørerne. F. eks bil med paraply. 

Viktig å legge merke til er også at årets utlodningsbil var ute, og superloddselger Torleif er klar. Her er det bare å løpe å kjøpe lodd.