Sola har snudd og hormonene våkner

Stor aktivitet på Burud

Noen er i dyp konsentrasjon ved sandblåsekabinettet, ungdomsgruppa er i ferd med å avslutte grunnatrbeidet før Rekord'en skal lakkeres og en Kålbræk bytter hytte på an Mazda 3500. Og når lakkerer Syvertsen åpnet noen gamle lakkbokser kom karene ilende til for å foreta dype inhaleringer av gamle reale løsemidler. 

Også så ufattelig flott som kjøkken og toaletter har blitt. Vi skylder Rolf Maurseth og Odd Arne "Mjongle" Syvertsen stor takk for mange-mange timers innsats. Takk også til rørlegger Atle Opdal som har tatt seg av den delen.