Er du vår nye redaktør?

 

Vi trenger ny redaktør både til klubbens hjemmeside og Facebook-side. Klubben vår er i stor grad basert på dugnadsarbeid og vi må forvente at flere stiller opp og leverer stoff til disse sidene, men at redaktøren sitter med det overordnede ansvaret. Vi tenker oss også gjerne at flere personer er med i en redaksjon for å bistå redaktøren.

Styret kommer, på årsmøtet i februar, til å legge fram følgende forslag til retningslinjer for redaktøren:

«Redaktøren skal bidra til at klubbens medier

  • gir informasjon om klubben og senterets virksomhet og at mediene redigeres i tråd med klubbens formål og retningslinjer
  • er åpen for meningsutveksling til beste for klubben og senterets utvikling
  • sikrer at det i medienes innhold er et tydelig skille mellom fakta og meningsinnhold. Innenfor disse rammene har redaktøren frihet til å utforme og beslutte medienes innhold og meninger».

 

Redaktøren foreslås valgt på årsmøtet.

 

Hvis dette høres ut som en spennende utfordring for deg, og du ønsker å ta i et tak for klubben – meld din interesse til valgkomiteen! (Erik Holde/mobil: 9592 0158, Steinar Ludvigsen/mobil: 9958 6493 eller Torbjørn Karlsen/mobil: 9796 3065)