Styret / komitéer

Under ser du informasjonsansvarlig og styret. I tillegg har vi følgende komitéer og funksjoner med egne kontaktpersoner. Du finner dem på kontaktsiden>>

 

Informasjonsansvarlig

Dag Syvertsen

T: 455 02 281
Epost: dagsyvertsen@gmail.com

 

Styret

Jan Roger Sand Olsen

Formann

Arnt Ivar Lund 

Nestformann

Truls Bjerkheim

Styremedlem 1

Thorbjørn Formo

Sekretær

Stian Olsen

Kasserer

Torleif Overlund

Styremedlem 2

Per Eigil Hansen 

Varamedlem