Bygningene på Burud

Burud-Dalen Kiosk

  • IMG_6060.jpg
  • PXL_20210602_155136704.jpg

Vi lyktes ikke å få tak i legendariske Dalen Kiosk - på tross av massiv innsats - men vi fikk en god erstatning. Kjøpt av en hyggelig hollender ved navn Johan på Noresund, fraktet gratis ned av  entusiastiske Henrik Bjørseth, sjåfør hos Terje Tandberg Transport.Tusen takk til nevnte herrer.    Er åpen hver onsdag og når det er arrangementer. Gled eder folkens.

For pris se vår prisliste her>>

Telefonkiosken

  • IMG_6082.jpg
  • PXL_20210602_155436337.jpg

Vi er heldige som har en slik. Sakset fra Wikipedia:

Den norske telefonkiosken «Riks» 
I 1932 utlysteOslo Telefonanlegg en konkurranse om en ny, standardisert telefonkiosk. Den skulle ikke koste mer enn 1 000 kroner, og måtte være solid og lett å sette sammen. Arkitekten Georg Fredrik Fasting fra Bergen vant blant 93 forslag med sitt forslag «Riks». Det var en rød telefonkiosk i jern og glass med funksjonalistiske stiltrekk.
Juryen skrev om vinneren: «Nr. 80 «Riks». Utkastet viser en helt frapperende enkel løsning av opgaven, såvel teknisk som estetisk set vel gjennemarbeidet. Det løser alle programmets fordringer på en tilfredsstillende måte. Såvel i planløsning som opbygning har forfatteren truffet midt i blinken. Utkastet har en sådan form at en kiosk med denne utførelse kan opstilles nær sagt hvorsomhelst. Brugsanvisningen kan med fordel anbringes over apparatet, men kan også den foreslåtte ophengning godkjennes. Døren må slå utad.»
Den første ble satt opp på kaia til Den norske Amerikalinje i 1933. «Riksen» var både hensiktsmessig og robust og ble serieprodusert i et stort antall. I 1970- og 1980-åra fantes det over 6 000 slike telefonkiosker i Norge, og den var et karakteristisk landemerke i praktisk talt alle byer og bygder. Til sammen ble det lagd flere enn 9 000 før produksjonen ble avsluttet i 1995.[1] I 1997 erklærte Riksantikvaren, Telemuseet og Telenor denne telefonkiosken som verneverdig, og det ble bestemt at 100 kiosker skulle bevares. I 1995 ble den også ført opp på foreningen Docomomos liste over verneverdig modernistisk arkitektur og foreslått som kandidat til å komme på UNESCOs verdensarvliste. 

Verkstedet

  • IMG_6065.jpg
  • PXL_20210602_155226413.jpg

Her foregår dugnadsarbeid på klubbens kjøretøyer i den ene delen. De to øvrige delene inneholder smøregrav og verksted med løftebukk. Lokalene kan leies for korte perioder for å utføre arbeid. Her er også kjøkken. Stor smøre/reparasjonsbukk for tunge kjøretøyer utenfor. Hjertestarteren befinner seg inne i denne bygningen. Sikret med alarm og brannslokningsutstyr.

For leie se her>>>

Bensinstasjonen

Dessverre er det ikke bensin i disse pumpene, men et flott byggverk likevel. Yndet sted å fotografere sitt kjøretøy.

Drosjebua fra Hokksund

  • IMG_6083.jpg
  • PXL_20210602_155458491.jpg

Sakset fra Øvre Eiker Kulturminneråd sin årsberetning 2009: Flytting av gammel drosjebu fra Hokksund: Rådet fikk en henvendelse fra eieren av bua, som ikke ønsker å ha den på sin eiendom lenger. Rådet formidlet kontakt med Norsk Motorhistorisk Senter, som er svært interessert i bygningen og vil flytte den til Burud i løpet av våren. Bua er bygd i mellomkrigstida og var i bruk som drosjebu i Hokksund fram til 1970-tallet.

Og slik gikk det. Bua er hos oss. Dugnad er utført ved å legge nytt gulv, skrape, male og legge nytt elektrisk anlegg. Etter sigende er bua bygget i 1931.

Kontorbrakka

Her holder våre venner i samarbeidende klubber til. Norsk MG Klubb, Norsk Austin Healey Klubb, Norsk Volvo PV-Klubb, Skrothaugen Maskinlag, Datsun PMC Registeret, Norsk Tempo Klubb og Norsk Cadillac Club.

Hall #1

Museets hall, brannstasjon, historisk verksted og lager. Sikret med alarmer og brannslokkingsutstyr. Her finner du også museet.

Hall #2

Lager. Alarm montert.

Hall #3

Lager.   Sikret med alarm.